Logo

Beliebt

Еще интересное

Nihilizam • Novoplatonizam • Platonizam • Postmodernizam • Poststrukturalizam • Pozitivizam • Pragmatizam • Predsokratovci • Racionalizam • Realizam... Pravni pozitivizam treba razlikovati od pravnog realizma i takvih pravnih realista. Razlike su i analitički i normativno važne. Oba sustava smatraju da je zakon ljudski konstrukt.